Meni

AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE POBEDNIK O.Z.B. DOO

AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE POBEDNIK O.Z.B. DOO

Agencija Pobednik OZB doo pruža administrativno-računovodstvene usluge obračuna zarada.

Na osnovu Vaše evidencije vrši se mesečni obračun zarada po principu bruto-neto, neto-bruto.

U okviru ove usluge vrši se sledeći poslovi:

  • podnošenje poreske prijave PPD i izrada virmana;
  • obustave iz neto zarada, administrativne, sudske, destimulacije;
  • obračun bonusa i stimulacija;
  • obračun drugih ličnih primanja, obračun putnih troškova, topli obrok, regres, naknade za prevoz;
  • obračun porodiljskog odsustva i pravljenje obrazaca (postupak kod nadležnih službi u vezi sa refundacijom troškova porodiljskog bolovanja);
  • obračun bolovanja.
  • vođenje evidencija obračunatih zarada;
  • izrada i slanje platnih listića;
  • popunjavanje poreskih izveštaja za zaposlene.