Meni

AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE POBEDNIK O.Z.B. DOO

AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE POBEDNIK O.Z.B. DOO

Ustupanje ljudskih resursa je postupak u kom se odabrani kandidat angažuje kao naš radnik, a onda ustupa poslovnom klijentu na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Poslovni klijent određuje tip ugovora, period angažovanja, probni rad, kao i visinu zarade.

Agencija Pobednik OZB doo zaključuje Ugovor o radu, donosi odluku o upućivanju i upućuje na rad kod Naručioca posla.

Agencija obavlja sve poslove koji su vezani za radne odnose: izrađuje ugovor o radu, obavlja prijavu radnika na fondove, kao i teorijsku obuku za bezbedan rad.

Ustupanje ljudskih resursa poslovni klijent koristi u slučajevima kad određene kandidate želi da angažuje za izvršenje određenog posla, kao i kod preuzimanja zakonskih obaveza prema radnicima koji se već nalaze u njegovoj kadrovskoj strukturi, ali više ne mogu da budu zaposleni kod njega iz bilo kojih razloga.

Prednosti ustupanja ljudskih resursa za poslovne klijente su mnogostruke, i obuhvataju sledeće:

  1. Nema ograničenja angažovanja zbog godina starosti, vrste posla koje će obavljati, kao ni perioda na koje će biti angažovani.
  2. Oslobađa se kadrovskih obaveza i troškova (personalna administracija, izrada ugovora o radu, čuvanje ličnih podataka).
  3. Oslobađa se administrativno-računovodstvenih usluga koje podrazumevaju: obračun zarada, obračun bolovanja, obračun trudničkog bolovanja, evidencije o bolovanjima, odmorima, o povredama na radu, izrada M4.
  4. Oslobađa se bankarske provizije prilikom isplata zarada.
  5. Okrivena je cela teritorije Srbije.
  6. Teorijska obuka radnika za bezbedan i zdrav rad.
  7. Smanjenje obaveze zapošljavanja invalida.
  8. Angažovanje dodatnih radnika kod povećanog obima posla, zamene bolovanja, kratkoročni projekti, marketinško istraživanje, promocije, sajmovi, konferencijske izložbe i dr.
  9. Svi radnici su kolektivno dodatno osigurani kod osiguravajućeg društva.
  10. Preraspodela bilanskih pozicija zarada zaposlenih posredstvom troškova nastalih iz pruženih usluga.